16
Apr

Ποιοι παράγοντες αυξομειώνουν το κόστος μιας μετάφρασης;

Το κόστος για τη μετάφραση ενός κειμένου συνήθως επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: α) γλωσσικό συνδυασμό, β) ορολογία, γ) προθεσμία και δ) ποσότητα.

Γλωσσικός συνδυασμός
Το κόστος μιας μετάφρασης ποικίλει ανάλογα με τον γλωσσικό συνδυασμό. Συνήθως στην Ελλάδα, οι μεταφράσεις προς τα Ελληνικά κοστίζουν φθηνότερα από τις μεταφράσεις προς μια ξένη γλώσσα. Δηλαδή εάν θέλετε να μεταφράσετε ένα κείμενο από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά, τότε θα πληρώσετε λιγότερα χρήματα απ’ ό,τι εάν μεταφράσετε το κείμενό σας από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά. Επίσης, πολλές φορές ορισμένοι γλωσσικοί συνδυασμοί κοστίζουν ακριβότερα ή φθηνότερα, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του πελάτη και του μεταφραστή. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να μεταφράσετε ένα κείμενο προς τα Ιαπωνικά, τότε είναι πολύ πιθανό να πληρώσετε περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι αν ζητούσατε να μεταφραστεί το κείμενό σας σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεταφραστές ασιατικών γλωσσών στην Ευρώπη είναι δυσέρευτοι και άρα πιο ακριβοί.

Ορολογία
Η φύση του ίδιου του κειμένου είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει αν το κόστος της μετάφρασής του θα είναι υψηλό ή χαμηλό. Αυτό σημαίνει ότι εάν το θέμα του κειμένου είναι άκρως εξειδικευμένο με δύσκολους όρους, περίπλοκη σύνταξη, εικόνες, πίνακες και παραρτήματα, όπως για παράδειγμα, ένα κείμενο αεροναυπηγικής μηχανικής, εννοείται ότι ο μεταφραστής του θα σας ζητήσει πολύ υψηλότερη αμοιβή. Αντιθέτως, εάν το θέμα του κειμένου είναι απλό, χωρίς ειδικούς όρους ή περίπλοκη σύνταξη, (π.χ. ένα άρθρο γενικού ενδιαφέροντος), τότε το κόστος της μετάφρασης θα είναι χαμηλότερο.

Προσοχή: Είναι μύθος ότι τα βιογραφικά σημειώματα είναι απλά κείμενα. Λάθος! Εάν, για παράδειγμα, ο κάτοχος του βιογραφικού έχει σπουδές στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και 20ετή προϋπηρεσία στον τομέα των κατασκευών και των σιδηροδρόμων, τότε το βιογραφικό του δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Θεωρείται ότι περιέχει ειδική ορολογία και για να μεταφραστεί ή να διορθωθεί θα χρεωθείτε περισσότερο.

Προθεσμία παράδοσης
Η δουλειά μας βασίζεται μονίμως σε ημερομηνίες παράδοσης. Τα πάντα έχουν μια προθεσμία για μας. Για τις επείγουσες μεταφράσεις, η χρέωση πρέπει να είναι υψηλότερη από τη συνήθη ή τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Πόσο υψηλότερη; Αυτό εξαρτάται από το μεταφραστή. Ορισμένοι συνάδελφοι χρεώνουν από 50 % έως και 100 % επιπλέον τον πελάτη τους για κάθε επείγουσα ανάθεση, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Η αλήθεια είναι όμως, ότι πολλοί πελάτες, κυρίως Έλληνες, έχουν την τάση να θυμούνται ότι χρειάζονται μια μετάφραση πάντα την τελευταία στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, εννοείται ότι εάν δεν δοθεί στον επαγγελματία μεταφραστή ο απαραίτητος χρόνος που χρειάζεται για να διεκπαιρεώσει σωστά την εργασία του και απαιτηθεί να είναι έτοιμη νωρίτερα, θα χρεώσει τον πελάτη του περισσότερο. Επίσης η εργασία κατά τις αργίες και τα σαββατούριακα κοστίζει περισσότερο.

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της αγοράς, ένας επαγγελματίας μεταφραστής μπορεί να μεταφράσει ±2.000 λέξεις (περίπου 8 σελίδες Α4) προς τη μητρική του γλώσσα σε ένα 8ωρο. Ομοίως, ένας επαγγελματίας διορθωτής μπορεί να διορθώσει ±1.000 λέξεις (περίπου 4 σελίδες Α4) την ώρα.

Προσοχή: αυτή η παραγωγή ισχύει εάν ο μεταφραστής ή ο διορθωτής δεν έχει αναλάβει κανένα άλλο έργο για εκείνη την ημέρα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό συμβαίνει σπάνια στην καθημερινότητά μας.

Ποσότητα/Όγκος
Το κόστος μιας μετάφρασης ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου. Εάν το κείμενο είναι αρκετά μεγάλο, τότε ισχύει η «έκπτωση μεγάλων έργων». Τι σημαίνει μεγάλο έργο; Ένα ή περισσότερα κείμενα με άθροισμα άνω των 10.000-20.000 λέξεων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι στη διακριτική ευχέρεια του μεταφραστή να σας κάνει έκπτωση, συνήθως 10-20 %, επειδή θα του αναθέσετε μια μεγάλη εργασία.

Προσοχή: Η έκπτωση για μεγάλα έργα ισχύει όταν γίνεται μεμονωμένη ανάθεση όλου του πακέτου στο μεταφραστή και όχι τμηματικές αναθέσεις σε βάθος χρόνου και αθροιστικά. Για παράδειγμα, η μετάφραση ενός Εγχειριδίου Χρήσης 400 σελίδων που ανατίθεται μονομιάς θεωρείται μεγάλο έργο, αλλά η συμφωνία συνεργασίας με έναν πελάτη, ο οποίος θα αναθέτει κάθε εβδομάδα κείμενα για ολόκληρο τον επόμενο χρόνο, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα, θα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 λέξεων, δεν θεωρείται μεγάλο έργο. Με λίγα λόγια, μεγάλο έργο είναι αυτό που δεσμεύει το μεταφραστή να εργαστεί αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο έργο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.